Đà Nẵng sẽ cách chức hiệu trưởng nếu tuyển sinh trái tuyến

Đà Nẵng quy định trường nào bị phát hiện tuyển sinh trái tuyến, vi phạm Nghị quyết của HĐND thành phố thì Hiệu trưởng tự xin từ chức hoặc bị miễn nhiệm.
Đà Nẵng sẽ cách chức hiệu trưởng nếu tuyển sinh trái tuyến

Liên quan công tác tuyển sinh đầu cấp, HĐND và UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất kết luận, từ năm học 2014-2015, các cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng các trường tiểu học có tiếng trong thành phố như Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh, Phù Đổng, Trần Cao Vân và trường THCS Trưng Vương không tuyển sinh đầu cấp và tiếp nhận chuyển trường trong năm học với học sinh trái tuyến; không tuyển học sinh có hộ khẩu nhưng không cư trú thực tế tại địa phương.
Cha mẹ và học sinh có nhà ở hợp pháp và thực tế đang cư trú thường xuyên tại địa phương nhưng chưa được đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc có nhà ở, có hộ khẩu thường trú nhưng nhà cho thuê và tạm thời cư trú ở địa điểm khác cũng được xem xét tuyển sinh. 
Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức việc điều tiết quy mô tuyển sinh trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng quá tải học sinh và đảm bảo sĩ số học sinh một lớp theo quy định.

Đà Nẵng cho hay, trường nào bị phát hiện có tuyển sinh trái tuyến không đúng theo quy định, vi phạm Nghị quyết của HĐND thành phố thì hiệu trưởng tự viết đơn xin từ chức hoặc bị miễn nhiệm chức vụ. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận có liên quan chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Chủ tịch UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê chịu trách nhiệm trong việc xác nhận hộ khẩu, nhà ở và quá trình cư trú của học sinh. Trường hợp để xảy ra sai phạm dẫn đến tuyển sinh không đúng quy định thì chủ tịch UBND phường chịu hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, chủ tịch UBND quận chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Sau thời điểm khai giảng năm học mới và trong năm học, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra đột xuất về công tác tuyển sinh tại các trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh, Phù Đổng, Trần Cao Vân và Trường THCS Trưng Vương